[1]
admin, admin 2020. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN IBU BERSALIN KALA 1 DI KLINIK EKA SRIWAHYUNI MEDAN DENAI TAHUN 2019. Elisabeth Health Jurnal. 5, 1 (Jun. 2020), 129-139.