ADMIN, ADMIN. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN IBU BERSALIN KALA 1 DI KLINIK EKA SRIWAHYUNI MEDAN DENAI TAHUN 2019. Elisabeth Health Jurnal, v. 5, n. 1, p. 129-139, 18 jun. 2020.