[1]
admin admin, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN IBU BERSALIN KALA 1 DI KLINIK EKA SRIWAHYUNI MEDAN DENAI TAHUN 2019”, EHJ, vol. 5, no. 1, pp. 129-139, Jun. 2020.